רוצים להפוך לימוד אנגלית ללמידה משמעותית?

זאת הייתה הכותרת בפרסום האחרון שלי. אנגלית כשפה, לימוד חווייתי, שירים, דרמה, חוגים והפעלות. אף מילה על ציונים, יחידות בגרות או הכנה למיצב. 
התוצאות היו מעבר לציפיות שלי, ואני אף מתקשה לעמוד בכל הבקשות. הגיעו אלי עשרות טלפונים מרחבי הארץ. מנהלים, מורים והורים כבר לא מסתפקים בתרגול ומבחן, עוד תרגול ועוד מבחן, הם רוצים משהו אחר....

 

להמשך

Be Part of the Change

I have received several requests for instructors to run programs in various parts of the country. If you love children and want to make a difference in their lives, and speak English at a native or near-native level, this might be the job you're looking for.  Read more

 

Special Offer - Order a workshop by September 30th and receive a free English is Fun Activity Kit

 English is Fun CD including playbacks 

Lyric and activity book.

Tree, fruit and vegetable poster set.

House Poster Game by Tov La'Daat.

Color Cards. 

Kara Aharon  052-3903306