חוגים
  •  ירוחם

מרכז לגיל הרך, 052-8903806

  רח' נחל חתירה, 052-3903306

 

  • דימונה, מרכז לגיל הרך, 073-2756150

 

  • כפר סבא, השכונה הירוקה

מדריכה - לילך בן דוד, 052-2425551

 

Do you want  to start an English group where you live? Contact me

​How to teach English to young learners

 

 There seems to be an increased awareness of the importance of learning English at an early age. Many teachers are teaching English to young learners for the first time, and the question "How should I teach them?" is being raised more and more.

Read more

 

​I offer a wide variety of

programs and workshops. 

Contact me if you don't find what you're looking for and

I'll create one for you.

 

 

Kara Aharon  052-3903306